ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Έδρα: Γραβιάς 4Α, 15125 – Μαρούσι

ΤΗΛ.: +30 210 6302000

ΦΑΞ: +30 210 6302991

E-mail: info@helpe-patraikos.gr

ΕΡΕΥΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟN

για να εντοπίσουμε πιθανά κοιτάσματα υδρογονανθράκων επενδύοντας στην ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας.

Ποιοί είμαστε

H HELLENiQ UPSTREAM ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι 100% θυγατρική εταιρία της HELLENiQ UPSTREAM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Το διεθνές επιχειρηματικό σχήμα HELLENiQ UPSTREAM ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (30%) – ExxonMobil Exploration & Production Greece (Crete) B.V. (70 %, Operator) κατέχει δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων που απορρέουν από τη Σύμβαση Μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο στη θαλάσσια περιοχή «Δυτική Κρήτη» και «Νοτιοδυτική Κρήτη». Οι Συμβάσεις κυρώθηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 10 Οκτωβρίου 2019 (Νόμος 4631/10.10.2019 και 4628/10.10.2019).

Στρατηγικός στόχος της HELLENiQ UPSTREAM ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, ως μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, αποτελεί η ορθή διαχείριση των παραχωρήσεων για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων και η εκμετάλλευση τους προς όφελος της χώρας και των τοπικών κοινωνιών με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές δραστηριότητες. Τόσο οι ερευνητικές εργασίες όσο και οι εργασίες ανάπτυξης και παραγωγής υδρογονανθράκων διέπονται από ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εργασιών.